این هفته 

Module Variations

Enter any available suffixes at Extensions - Module Manager - Module - Module Class Suffix.

This template's module system comes with a wide range of module styles, color variations, badges and icons. Below you can see which module styles come with color variations and with which badges and icons you can combine them.Here is a list of the available options:

Box box1, box2, box3
Bg bg1, bg2, bg3, bg4
Icons tablet, cogs, phone.vv.. You can find the full icons of usage at Font Awesome 4.2.0
Other blank, menu

"fa-heart"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

"fa-star"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Suffix "badge_new"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Praesent eu odio erat, ac imperdiet justo. Nullam elementum enim et nulla tristique quis sagittis ac.

"fa-check-circle"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

"fa-flag"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Suffix "badge_hot"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Praesent eu odio erat, ac imperdiet justo. Nullam elementum enim et nulla tristique quis sagittis ac.

"fa-comments"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Praesent eu odio erat, ac imperdiet justo. Nullam elementum enim et nulla tristique quis sagittis ac.

"fa-user-md"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Praesent eu odio erat, ac imperdiet justo. Nullam elementum enim et nulla tristique quis sagittis ac.

Suffix "badge_cool"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Praesent eu odio erat, ac imperdiet justo. Nullam elementum enim et nulla tristique quis sagittis ac.